Ask4benefits WorkFlow

 

Ask4benefits WorkFlow ondersteunt het MKB en Groot Zakelijk bij het opzetten, analyseren en verbeteren van het preventie- en re-integratiebeleid en het monitoren daarvan. En verder het opzetten, (over)sluiten, aanpassen van collectieve regelingen, zoals pensioen, verzuim, wga-hiaat en wia-excedent.

Ask4benefits WorkFlow ondersteunt HRM- en P&O-medewerkers en medewerkers van financiële afdelingen op het gebied van personeelsverzekeringen (Employee Benefits), zoals pensioen, wga-gat en wia-excedent, collectieve ziektekosten, ziekteverzuimverzekeringen en arbocontracten. En verder bieden wij ondersteuning op het gebied van Ziektewet en WGA en geven wij advies over de keuze om wel of niet te kiezen voor het eigenrisicodragerschap (keuze private of publieke verzekering) ZW en WGA.

Partijen waarmee Ask4benefits WorkFlow -op strikt onafhankelijke basis- samenwerkt:

 • Organisatieadviesbureaus (HRM/P&O);
 • Verzuimcoaches;
 • Arbodienstverleners;
 • Coaches op het gebied van burn-out-preventie en -behandeling;
 • Vitaliteitscoaches;
 • Coaches effectief werken (o.a. mail- en agendabeheer);
 • Budgetcoaches;
 • Diëtistes;
 • Uitzend-, werving- en selectiebureaus;
 • Advocaten en juristen arbeidsrecht;
 • Accountants en fiscalisten;
 • Verzekeraars en (beurs)assuradeuren;
 • Pensioenuitvoerders

Speciaal voor de eigenaar/eigenaren van de onderneming biedt Ask4benefits een totaalpakket aan verzekeringen, zoals een AOV-verzekering, een pensioenregeling, een nabestaandenverzekering, een compagnonsverzekering, een autoverzekering en een exclusief privé-verzekeringspakket. Een combinatiekorting is daarin vanzelfsprekend.

Meer weten? Bel onze specialist, Marco Savelkouls (06-30403831) of mail naar ln.st1713114838ifene1713114838b4ksa1713114838@ocra1713114838m1713114838

Ask4benefits WorkFlow, Vergelijkingskaart Pensioenvraag werkgever