Ask4benefits WorkFlow

 

Ask4benefits WorkFlow

Coaching, consultancy, advies en bemiddeling op het gebied van verzuimpreventie en -reductie, vitaliteit, re-integratie, Ziektewet en WGA Eigen Beheer, WGA Hiaat, WIA Excedent en collectief pensioen.

Ask4benefits WorkFlow is onderdeel van Ask4benefits IJsselstein en maakt deel uit van de Ask4benefits-groep. Ask4benefits WorkFlow ondersteunt de middelgrote en grotere MKB-bedrijven en Groot Zakelijk bij het opzetten, analyseren en verbeteren van het preventie- en re-integratiebeleid en het monitoren daarvan. En verder het opzetten, (over)sluiten, aanpassen van collectieve regelingen, zoals pensioen. Verder ondersteunt A4b WorkFlow HRM- en P&O-medewerkers en medewerkers van financiële afdelingen op het gebied van personeelsverzekeringen (Employee Benefits, zoals pensioen, wga-gat en wia-excedent), ziekteverzuimverzekeringen en arbocontracten. En uiteraard biedt A4b WorkFlow ondersteuning op het gebied van Ziektewet en WGA en geeft advies over de keuze om wel of niet te kiezen voor het eigenrisicodragerschap (keuze private of publieke verzekering) ZW en WGA.

Partijen waarmee Ask4benefits WorkFlow -op strikt onafhankelijke basis- samenwerkt:

 • Organisatieadviesbureaus (HRM/P&O);
 • Verzuimcoaches;
 • Arbodienstverleners;
 • Coaches op het gebied van burn-out-preventie en -behandeling;
 • Vitaliteitscoaches;
 • Coaches effectief werken (o.a. mail- en agendabeheer);
 • Budgetcoaches;
 • Diëtistes;
 • Uitzend-, werving- en selectiebureaus;
 • Advocaten en juristen arbeidsrecht;
 • Accountants en fiscalisten;
 • Verzekeraars en (beurs)assuradeuren;
 • Pensioenuitvoerders

Speciaal voor de eigenaar/eigenaren van de onderneming biedt Ask4benefits een totaalpakket aan verzekeringen, zoals een AOV-verzekering, een pensioenregeling, een nabestaandenverzekering, een compagnonsverzekering, een autoverzekering en een exclusief privé-verzekeringspakket.

Meer weten? Bel onze specialist, Marco Savelkouls (06-30403831) of mail naar ln.st1656230471ifene1656230471b4ksa1656230471@ocra1656230471m1656230471