Zakelijke verzekering

Verzekeringen voor ondernemer, bedrijf en personeel

Ask4benefits is gespecialiseerd in verzekeringen voor de (startende) ondernemer, het MKB en groot zakelijk. Op basis van een inventarisatie en risico-analyse adviseren wij u over preventie, verzekerde oplossingen, sociale wetgeving, arbo en ziekteverzuim.

Wij bieden op maat gesneden verzekeringen voor de ondernemer zelf, voor het bedrijf en het personeel. Ask4benefits is een onafhankelijk advieskantoor en biedt een transparante dienstverlening, aantrekkelijke inkoopvoordelen en collectiviteitskortingen.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met persoonlijke risico’s en bedrijfsrisico’s. U krijgt onder andere te maken met:

Ziektekosten

Als ondernemer dient u zich te verzekeren tegen ziektekosten. In aanvulling op de verplichte basis-verzekering kunt u één of meer aanvullende verzekeringen afsluiten. Ask4benefits beschikt over premie- en voorwaardenvergelijkingsprogramma.  We adviseren u graag over de mogelijkheden van een passend pakket voor u en uw gezin. En heeft u personeel in dienst, dan bieden wij u en uw werknemers aantrekkelijke collectieve oplossingen.

Arbeidsongeschiktheid en ongevallen

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn groot, zowel voor een directeur-grootaandeelhouder, de zelfstandig ondernemer, de freelancer en de werknemer. De overheid biedt immers steeds minder of soms helemaal geen zekerheid op dit vlak. Het risico van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid in uw hoedanigheid van dga of zelfstandig ondernemer kunt u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering afdekken. Aanvullend kunt u een ongevallenverzekering afsluiten, om een extra eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval te verzekeren.

De risico’s van tijdelijke of langdurige uitval van personeel kunt u afdekken middels een ziekteverzuimverzekering, aangevuld met verschillende WIA-dekkingen en arbodienstverlening.

Met een collectieve ongevallenverzekering met werktijden- of 24-uursdekking verzekert u uw personeel tegen de gevolgen van een ongeval. De uitkering bij een gedekte schade kan een van tevoren overeengekomen vast bedrag of bijvoorbeeld één of twee keer het jaarloon zijn.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u dan aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en zaakschade aan derden door toedoen van u of uw personeel. Ook kunt u aansprakelijk zijn voor schade dat uw personeel tijdens werkzaamheden lijdt. Deze risico’s kunt u afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering. In bepaalde beroepen en bedrijven kunt u zich bovendien verzekeren tegen vermogensschade die derden oplopen door onjuist of onvolledig advies, middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Besuurders kunnen zich verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Klik op Aansprakelijkheid, het hoe en waarom voor meer informatie.

Opstal, inventaris en goederen

Vanzelfsprekend wilt u uw bedrijfspand of woon-/winkelpand goed verzekeren tegen de gevolgen van brand, storm, ontploffing, inbraak, blikseminslag, inductie en waterschade. Met een inventaris-/goederenverzekering verzekert u schade aan goederen en inventaris tegen deze risico’s. Met een computerverzekering kunt u schade aan kostbare netwerkservers, computers, beeldschermen, laptops en randapparatuur verzekeren. U kunt zelfs software en de kosten van reconstructie meeverzekeren.

Bedrijfsschade

Door brand of andere incidenten kan productie in uw bedrijf stilvallen. Dit terwijl de vaste lasten, zoals lonen, gewoon doorbetaald moeten worden. Met een bedrijfsschadeverzekering of een machinebreukbedrijfsschadeverzekering kunt u de gevolgen van een bedrijfsstilstand of stilstand van een specifieke machine opvangen. U verzekert de bruto winst (netto winst + vaste lasten) en zorgt er hiermee voor dat u lonen en andere vaste lasten kunt blijven betalen tijdens herstelwerk aan of wederopbouw van het bedrijfspand. Zo kunt u zo snel mogelijk weer verder met uw onderneming.

Transport en vervoer

Transport, opslag en laden en lossen brengen risico’s met zich mee. Een transportverzekering dekt deze risico’s. Ook kunt u uw bedrijfsauto’s verzekeren voor aansprakelijkheid (de verplichte WA-dekking), diefstal, inbraak, aanrijdingen, eenzijdige ongevallen en ruitbreuk.

In combinatie met de bestelautoverzekering sluiten veel ondernemingen een eigen vervoerverzekering af. Hiermee dekt u schade aan of verlies van goederen en gereedschappen in (bestel)auto’s tijdens transport of door inbraak of diefstal. Heeft u meerdere bedrijfsauto’s, dan bieden wij aantrekkelijke tarieven!

Ziekteverzuim

Langdurige ziekte van een werknemer is vervelend, ook voor u. Tegen de gevolgen van ziekteverzuim kunt u zich verzekeren, bijvoorbeeld om het eerste jaar salaris te kunnen doorbetalen, en desgewenst het tweede jaar. U kunt ervoor kiezen een eigen risico (wachttermivan bijvoorbeeld twee of zes weken in te bouwen voor het eerstejaars risico om zo de premie te drukken. Het is mogelijk de ziekteverzuimverzekering af te sluiten in combinatie met een arbocontract. U profiteert dan van lagere kosten en minder administratieve rompslomp.

Verzekeringspakket

Diverse verzekeraars bieden pakketpolissen aan waarin u uw bedrijfs- en personeelsverzekeringen kunt samenvoegen. Voor de ZZP-er zijn er verzekeringspakketten, waarin zowel de privé- als de zakelijke verzekeringen op aantrekkelijke wijze kunnen worden gecombineerd. Door verzekeringen zoveel als mogelijk onder te brengen in één pakket bij dezelfde verzekeraar, voorkomt u dubbele dekkingen, bespaart u kosten en administratieve rompslomp en krijgt u aantrekkelijke kortingen op de premie, kunt u betalen in termijnen zonder extra kosten en heeft u altijd een duidelijk overzicht van al uw verzekeringen.

Voorkomen is beter dan genezen. Het nemen van preventieve maatregelen, zoals een adequate voorbereiding op calamiteiten, is goud waard.